Leder, muskler, senor

I detta avsnitt kan vi erbjuda ett brett urval av hampa och andra produkter för behandling och regenerering av leder, muskler, ligament och senor. Eventuella skador på muskelsystemet orsakade av sjukdom, skada eller överdriven stress kan påverka din rörelse eller leda till svår smärta. Sjukdomar och skador som skadar lederna är till exempel artros, reumatoid artrit, gikt eller stukningar. Dålig muskelkondition kan orsakas av inflammation, genetiska anlag eller nervskador. Slitna ledband anses vara en av de allvarligaste skadorna, som oftast uppstår i fotled och knä.