Filterpåsar

I pressutvinningsmetoden lindas delar av växten in i pergamentpapper och värms upp i en press där starkt tryck utövas vid en högre temperatur. När du använder filterpåsar får du ett extra filterlager och extraktionen är ett rent koncentrat. Detta koncentrat innehåller mer aktiva ingredienser och är mer intensivt än utgångsmaterialet. Själva pressutvinningsmetoden är säker, ingen gas eller kemiska lösningsmedel används, så det finns ingen risk för explosion.