Ärr, skrubbsår

Ett ärr är en vävnad på huden som ersätter den ursprungliga huden efter en skada. Det är ett resultat av biologiska läkningsprocesser på huden eller andra organ, inklusive olika vävnader. Bildandet av ett ärr är således en naturlig process. Med undantag för småsår leder alla skador, t.ex. från bilolyckor eller operationer, till en viss grad av ärrbildning.
 
En ärrad vävnad består av samma protein (kollagen) som den vävnad den ersätter. Proteinets fibrösa sammansättning råkar dock vara annorlunda.
För att behandla ett sådant drabbat område är det lämpligt att använda naturliga hampasalvor och oljor, eventuellt kompletterade med kamomill eller propolis, som finns i vår onlinebutik.
 
 
Ingen artikel